Aksaray Nöbetçi Eczaneleri

Saffet Çalışkan


SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ NEDİR?

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ NEDİR?


Sevgili okuyucularımız bu hafta SGDP olarakta bilinen  ssk ve bağ kur
emeklilerinin tekrar çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının
kesilmeden SGK ya belirli oranda destek primi ödenmesini ifade
etmektedir.
  SGDP  süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip
emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı
kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde  sayılı yasanın
yürürlük tarihi olan  yılı ve daha sonra işverenlerinden, kendi adına
ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.
Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup
olmadıkları ve uygulamada hangi kanun hükümlerinin ve maddesinin
geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik
göstermektedir.
 SGDP Uygulaması Ne Zaman Başlamıştır?
(4/a) (SSK) sigortalıları yönünden SGDP uygulamasına 6/5/1986
tarihinden itibaren başlanılmış olup bu tarihten sonra yaşlılık aylığı
bağlanan SSK sigortalılarının yeniden çalışmaya başlayıp istekte
bulunmaları halinde SGDP ödenmesi imkan sağlanmıştır.
Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre emekli olup
(4/a) kapsamında çalışmaya başlayanlar da 6/5/1986 tarihinden itibaren
SGDP’ye tabi tutulmuşlardır.
1/10/1999 tarihinden itibaren (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı
bağlandıktan sonra serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını
sürdürenlerin aylıklarından sosyal yardım zammı dahil % 15 oranında
SGDP kesilmeye başlanmıştır.
(4/b) (Bağ-Kur) sigortalılarından emekli olduktan sonra Bağ-Kur
kapsamında çalışması olanlar hakkında SGDP uygulamasına ilk defa
8/9/1999 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bağ-Kur sigortalılarının
aylıklarından % 10 oranında SGDP kesintisi yapılmıştır.
SSK, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre aylık alıp (4/b)
kapsamında çalışmaya başlayanlardan ticari kazanç veya serbest meslek
kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi
olanlardan 2/8/2003, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar
sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun
olarak kayıtlı olanlar ve şirket ortaklarından 28/1/2004 tarihinden
itibaren 12 nci gelir basamağının % 10’u oranında SGDP alınmaya
başlanmıştır. Bu kişiler SGDP prim tutarını Bağ-Kur’a ödemişlerdir.
2008 Yılı Ekim Ayı Başından İtibaren Sigortalı İlk Defa Çalışmaya
Başlayıp Emekli Olacak Kişilerde SGDP Uygulaması Nasıldır?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya
başlayanlardan yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya
başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme
dönemi başında kesilmektedir.
Aylıkları kesilen sigortalılardan kısa vade, uzun vade ve genel sağlık
sigortası primi alınarak, bu çalışmaları sona erdikten sonra yeni
aylıkları bu hizmetleri de dahil edilerek yeniden hesaplanmaktadır.
Diğer bir deyişler bu kişilerden SGDP kesilmemektedir.
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa
sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sadece
4/1-(b) kapsamında çalışanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi
uygulaması öngörülmüş olmakla birlikte, 29/1/2016 tarihli ve 6663
sayılı Kanun ile Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar
yönünden sosyal güvenlik destek primi uygulamasına son verilmiştir.
5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde 6663 sayılı Kanun ile yapılan
söz konusu değişikliklerin 6663 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan
10/2/2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe gireceği
öngörülmüş ve bu çerçevede, 29/2/2016 tarihinden itibaren
sigortalıların aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi
uygulamasına son verilmiş ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
ilk defa sigortalı olan kişiler hakkında 1/3/2016 tarihinden itibaren
sosyal güvenlik destek primi uygulanmasına imkan kalmamıştır.
          Dolayısıyla;
- 2008/Ekim ay başından sonra ilk defa Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve
4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı
bağlananlardan Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(c) bendi kapsamında veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında yeniden çalışmaya başlayanların
yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme
dönemi başında kesilecektir.

- İlk defa Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bentleri kapsamında
sigortalı olup yaşlılık aylığı alanlardan Kanunun 4/1-(b) bendi
kapsamında çalışmaya başlayanlardan;

            - 2008/Ekim ay başı ila 1/3/2016 tarihleri arasında
yaşlılık aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların
yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilecek, almakta oldukları
yaşlılık aylıklarından, 2008/Ekim ay başından 1/3/2016 tarihine kadar
sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Aylıklardan kesilecek
sosyal güvenlik destek primi oranı 2008/Ekim ay başından itibaren %
12, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak % 15’i
geçmeyecek şekilde olup, 2015/Temmuz ödeme döneminden 29/2/2016
tarihine kadar da % 10 olarak uygulanacaktır. Yaşlılık aylığından
kesilecek olan sosyal güvenlik destek primi tutarı, 4/1-(b)
sigortalılarına ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık
aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla
olmayacaktır. Ayrıca,1/3/2016 tarihinden itibaren söz konusu
çalışmaları sigortalı çalışma olarak değerlendirilmeyecek ve
aylıklardan sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmayacağı gibi
aylıkları da kesilmeyecektir.

          - 2008/Ekim ay başı ila 1/3/2016 tarihleri arasında yaşlılık
aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunmakla birlikte
1/3/2016 tarihinden itibaren yaşlılık aylıklarının kesilmesi için
yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarından 1/3/2016 tarihine
kadar yukarıda açıklandığı şekilde sosyal güvenlik destek primi
kesilecek, 1/3/2016 tarihinden itibaren aylıklarının kesilmesi için
yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden ay başından itibaren
aylıkları kesilecek ve Kanuna tabi çalıştıkları süre zarfında 80 inci
maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde
gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık
sigortasına ait prim alınacaktır.
      Gelecek hafta bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın.Bir
süre daha Dikili Reyhan bağımızda kalacağız ancak Aksaray Toprak
otelin yakınındaki emeklilik ofisimizde arkadaşlar sizin SGK ile
ilgili  soru ve sorunlarınızı cevap vereceklerdir.

 • BIST 100

  2.005%0,00
 • DOLAR

  13,6634% -0,17
 • EURO

  15,5332% -0,11
 • GRAM ALTIN

  785,33% 0,06
 • Ç. ALTIN

  1295,7945% 0,06