Değerli okurlarım,
Liyakat: Günümüzde en sık tartışılan konuların başında gelen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Sağlam yönetim modellerinin liyakatsizlikten kısa sürede yıkılabileceği, bozuk sistemin ise liyakatle kısa zamanda doğru bir sistem haline geleceğini hepimiz biliyoruz. Başarı için ekip çalışmasının şart olduğu organizasyonlardaki ekip üyelerinin belli bir donanıma sahip olması gerekmektedir. Liyakate dikkat edilmeyen organizasyonlarda kontrol zaafı kaçınılmaz olup birlikte hareket etme özelliği kaybolacaktır.
 Bir yönetim modelinde yapılabilecek en büyük hata, liyakatsiz kişilerden oluşan bir organizasyon kurmaktır ve eğer böyle bir organizasyon kurulursa da çöküşü çok hızlı olur. Sisteminiz istediği kadar güçlü olsun, liyakat yoksa çökmeye mahkumdur. Liyakatsizlik, güzel ve güçlü bir binanın içerisinde yerleştirilmiş bomba gibidir. Ne zaman patlayacağı belli olmaz. Liyakatin olduğu yerde adalet, ekip çalışması, idealizm, vizyon, görev bilinci ve sorumluluk olur. 
Günlük hayatta olduğu gibi, siyasette de liyakat sahibi olmak önemlidir. Liyakatli kişiler işlerini yaparken bazı öncelikler gözetirler. Bu kişilerin özellikleri şöyle sıralanabilir; adil davranırlar, profesyonellikten şaşmazlar, kendilerine verilen işi emanet sayarlar, emanetlerini sonuna kadar korur ve yerine getirmek için ellerinden geleni yaparlar, kendi isteklerini ön planda tutmazlar, bir işte yapılması gereken neyse onu yaparlar, kendilerinden istenene tarafsız bakarlar, söylenen şeyin uygun olmadığı durumlarda daha kolay itiraz ederler, görevlerini kötüye kullanmazlar, mutlu çalışırlar, kendilerini sürekli geliştirirler, yeniliklere açıktırlar, vizyon sahibidirler, ön yargılı değildirler.
 Bireyler ve toplumlar adalet sayesinde gelişirler. Adalet olmadığı zaman güven sağlanamaz. Güvenin ortadan kalktığı bir yerde de şeffaflık beklenemez. Güven ve şeffaflığı kaybetme de başarısızlığı doğurur.  Liyakat devlet bürokrasisinin her kademesinde, başta siyasi yöneticiler olmak üzere hem liyakat esaslarını hem de devletin geleceğini ve bekasını önceleyen esaslarını içermekte ve bu esaslara göre görev yapmalarının insani bir sorumluluk olduğu bilinmektedir. 
İlimiz siyasetine aday olmaya hazırlananlar bu sorumluluğun ciddiyetine inanmalı, yüklenilecek emanetin farkına varmalılar.


10.06.2022 18:31:00

2775

İshak Pekgöz

Siyaset ve liyakat ilişkisi

Siyaset ve liyakat ilişkisi