Aksaray Nöbetçi Eczaneleri

Saffet Çalışkan


KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI VE DİĞER BAĞ-KUR SİGORTALILARIMIZLA İLGİLİ BİLGİLER

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI VE DİĞER BAĞ-KUR SİGORTALILARIMIZLA İLGİLİ BİLGİLER


Sevgili okuyucularımız bu hafta  işten ayrıldıktan sonra  Genel Sağlık
Sigortalılığını ne kadar devam edeceği sorusunu cevap vererek
başlayalım.
1-İŞTEN AYRILAN SİGORTALININ 10+90 GÜN SÜRESİNCE SAĞLIK HİZMETİNDEN
YARARLANMA HAKKI
İşten ayrıldıktan sonra 100 gün boyunca sağlıktan yararlandım. Daha
sonra 60/g kapsamında GSS li oldum. 20 gün sonra tekrar bir işe girdim
ama bu işimden de 15 gün sonra ayrıldım. Tekrar GSS'yi açtırmak için
sigortaya başvurduğumda 100 gün daha sigortamın olduğu, GSS’nin 100
gün sonra açılacağı söylendi. Bir yanlışlık olabilir mi? Kenan Y.
5510 sayılı Kanunun 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılar,
sigortalılıklarının sona ermesinin ardından son bir yıl içinde 30 prim
günleri varsa 10 gün daha, 90 prim günleri varsa 90+10=100 gün daha
aktif sigortalılar gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.100
günlük sürenin bitiminin ardından zorunlu GSS kapsamına alınan
vatandaşlar daha sonra tekrar sigortalı çalışıp bu işyerinden de
ayrılmaları halinde, her ne kadar son çalışmalarında 90 günlük bir
hizmet süreleri olmasa bile, bu işyerinden ayrıldıkları tarihten
geriye doğru son bir yıl içinde 90 prim gün sayılarının olması halinde
90+10=100 gün boyunca aktif sigortalılar gibi tekrar sağlık
hizmetinden yararlanabilmektedir.
Köy ve mahalle muhtarlarımızın sigortalılığı ile ilgili de kısa  bilgi verelim.
2-KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ SİGORTALILIKLARININ BAŞLANGICI
Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten
itibaren başlatılacaktır. Bunlar, muhtar seçildiklerine ilişkin
mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren il
veya ilçe mülki amirliklerince onbeş gün içinde Kuruma
bildirilecektir.
Seçimle göreve gelen köy ve mahalle muhtarları 4/b sigortalısı olup,
30.04.2017 tarihine kadar primlerinin ödeme yükümlüğü kendileri iken,
2017 yılı Mayıs ayı itibariyle maaşlarından hesaplanan primler
(seçimle gelen muhtarlar için) devlet (il özel idaresi” veya “yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıkları) olmuştur. Görevden alınan veya
vefat eden muhtarın yerine vekaleten görev yapanlar 4/b sigortalısı
sayılmaz ve bunlarla ilgili devlet herhangi bir prim ödemez.
 Sevgili okuyucularımız Bağ-Kur ile ilgili konuya girmişken kimlerin
zorunlu Bağ-Kur lu olacağını da açıklamak istiyorum.
3-KİMLER ZORUNLU BAĞ-KUR (4/b) SİGORTALISI SAYILMAKTADIR.?
Bağ-Kur sigortalısı olmak ve sigortalılığın sona ermesi (isteğe
bağlılık dışında) tabi olunan statüye, çalışma şekline bağlı olarak
değişmektedir.
5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması
bakımından; Bağ-Kur (4/b) kapsamında sigortalı sayılan kişiler
şunlardır:

1- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya
basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3- Şirket ortakları
3.1- Kollektif şirketlerin ortakları
3.2- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları
3.3- Donatma iştiraki ortakları
3.4- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları(AŞ’lerin
kurucu ortakları 5510 sayılı Kanuna göre 4/b sigortalısı sayılmaz).
3.5- Limited şirket ortakları
3.6- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer (sınırlı
sorumlu) ortakları 4/b sigortalısı sayılmaz.
4- Köy ve mahalle muhtarları
5- 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler
6- Tarımsal faaliyette bulunanlar sigortalı sayılırlar.
2926 sayılı Kanuna tabi Tarım Bağ-Kurluları 5510 sayılı Kanunun
yürürlüğe girmesi ile 01.10.2008 tarihinden 4/b’nin (4) nolu alt bendi
kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
Avukat ve noterler daha önce topluluk sigortasına tabi iken (Mülga 506
sayılı Kanun) 01.10.2008 tarihinden sonra zorunlu 4/b sigortalısı
sayılmıştır. Bağımlı çalışan avukatlar ise 4/a sigortalısı
sayılmaktadır.
 Bu hafta son olarak Bağ-kur sigortalılığının başlangıcı ve  SGK ya
bildirilmesi hakkında kısa bir bilgi verelim.
4- BAĞ-KUR SİGORTALILIK BAŞLANGICI VE SGK ya  BİLDİRİLMESİ
İlk defa 1/10/2008 tarihinden sonra Kanunun 4 (b) bendine tabi
sigortalı sayılanların bildirimi bu sigortalıları bildirmekle yükümlü
olan vergi daireleri, ticaret sicil memurlukları, esnaf ve sanatkar
sicil müdürlükleri, şirket yetkilileri, ziraat odaları, Türkiye Jokey
Kulübü ve diğer kurumlar tarafından belirtilen sürelerde Kuruma
e-sigorta yoluyla bildirilmek zorundadır.
Tarım Bağ-Kurluları ise bildirimlerini kendileri de yapabilirler. Geç
bildirim halinde SGK tarafından ilgili kurumlara idari para cezası
(İPC) uygulanmaktadır. Kimi durumlarda, örneğin AŞ’lerin yönetim
kurulu üyesi olan ortaklarının hisse devri durumunda, sigortalılık
başlangıç ve sona ermesiyle ilgili bildirim yapmamak veya süresi
dışında yapma hallerinde şirket yetkilileri hakkında ilgili kanunda
açık hüküm bulunmadığından SGK tarafından İPC uygulanmamaktadır.
SGK 4 (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için Kuruma verilen
sigortalı işe giriş bildirgelerine göre tescillerini yaparak tescil
tarihinden itibaren bir ay içinde, sigortalılık hak ve
yükümlülüklerinin başladığını sigortalılara bildirecektir.
  Sevgili okuyucularımız gelecek hafta geneli ilgilendiren soruları
cevaplamaya ve konuları anlatmaya devam edeceğiz inşallah.BU
yazılarımızı gönderdiğimiz Dikili de ki Reyhan bağımızdan hepinize
sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.Aksaray daki emeklilik ofisimizde
(0 532 541 02 70  irtibat telefonu) arkadaşlar  soru ve sorunlarınıza
yardımcı olmaktadır.
  Hoşca kalın efendim.

 • BIST 100

  2.395%0,00
 • DOLAR

  15,8644% -0,24
 • EURO

  16,7847% 0,16
 • GRAM ALTIN

  926,65% -0,19
 • Ç. ALTIN

  1528,9725% -0,19