Aksaray Nöbetçi Eczaneleri

Saffet Çalışkan


İsteğe Bağlı Sigortalık

İsteğe Bağlı Sigortalık


Sevgili okuyucularımız bu hafta  isteğe bağlı sigortalılıktan
bahsedeceğiz. Ancak konumuza girmeden önce  Ocak 2022 tarihinden
itibaren 4/a kapsamında çalışan işcilerin asgari sgk prim tutarlarını
vermek istiyorum.
  1-Normal çalışan sigortalılar için işverenin ödeyeceği asgari
prim....1.876.50.-TL
   2-SGDP li çalışan sigortalılar için işverenin ödeyeceği asgari
prim...1.601.28.-TL
   3-Yurt dışıa götürülen Türk işçiler içi asgari
prim................................1.000.80.-TL
    4-İŞKUR  kursiyerleri içi asgari prim
.......................................................275.22._TL
    5-Çırak ve kısmi zamanlı çalışan öğrenciler için asgari prim
tutarı........150.12._TL olmuştur.
    6- 5 puan teşvik kapsamında çalışan bir işçinin
primi.........................1.626.30._TL
    7- 5 puan teşvik yanında 6 puan teşvikten de yararlanan bir
işveren..1.326.06:_TL sigorta primi ödeyecektir.
         Bu  bilgilerden sonra gelelim bu haftaki konumuz olan isteğe
bağlı sigortalılığa.
         İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar.

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal
güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde
çalışmayan,
Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az
çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik
kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı
sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun
kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Nereye ve nasıl başvurulur?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta
Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları
gerekmektedir.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep
dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı
iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı
Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7
Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği
tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst
sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık
kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde
sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın
primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini
ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini
gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe
bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılık;

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların,
primi ödenmiş son günü takip eden günden,
Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep
tarihinden,
Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar
ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi
ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta
primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul
edilecektir.
  Sevgili okuyucularımız geçen haftalarda sizlerle paylaştığımız gibi
SSK ve BAĞ-KUR  emeklilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılmıştı.
Memur emeklilerine yapılan  zam da ilgili tasarının yasalaşması ile
netlik kazanmış oldu. yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.Şubat
ayına girmeden farkların ödenmesini bekliyoruz.
  Bu arada muhtarlarımızın maaşları da asgari ücret tutarına
çıkartıldı 4.250.00 TL.Muhtarlarımızın SGK primleri de1.726.00 TL oldu
ama  bu tutar devlet tarafından ödenecektir.
  Sevgili okuyucularımız gelecek hafta bir başka konuda buluşmak üzere
Bu yazılarımızı gönderdiğimiz Dikili Reyhan bağımızdan hepinize
sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum.Aksaray daki emeklilik ofisimizde
arkadaşlar sizlerin SGK ile ilgili soru ve sorunlarınıza yardımcı
olmaktadır.İrtibat telefonu 0 532 541 02 70
  Kalın sağlıcakla efendim.

 • BIST 100

  2.395%0,00
 • DOLAR

  15,8579% -0,28
 • EURO

  16,7125% -0,27
 • GRAM ALTIN

  920,71% -0,83
 • Ç. ALTIN

  1519,1715% -0,83