Aksaray Nöbetçi Eczaneleri

Dr.İbrahim KUTLU


İmtihan Dünyası


Yaratılış amacı yalnız Allaha kulluk olan bizler dünya da her anımızda, karşılaştığımız imtihanı kazanabilir miyiz? Bu mümkün müdür? Hayatta imtihandan imtina edemeyeceğimize göre, Kur’an’da imtihan edilmeden bırakılmayacağımız, imtihansız hayatın hayat olmadığı belirtildiğine göre; hayat eşittir imtihandır. Sınanmak, Kur’an’ın belirlediği en temel ilkelerdendir. “İnsanlar; 'İman ettik' diyerek sınanmadan bırakılacaklarını sanırlar. " (29/2) "And olsun onlardan öncekiler de sınandılar" (29/3).

Hz. Âdem kıssasının uzun uzun anlatıldığı Kur’an ayetleri ibret nazarıyla okunursa imtihanın nasıl bir kural olduğunu görürüz. Hatta ilk yaratılışta sadece biz değil insanla beraber sınavın başladığını ve buna diğer varlıklar; meleklerin ve cinlerin de dâhil olduğunu görürüz.

Âdem’in sınavı başlar. İradeli bir varlık olarak insan arza inmeden kaybettiği bir imtihandan geçirilir. Bu örneklemede bizlere kaybedilen bir imtihandan sonra imtihanı nasıl kazanacağımız anlatılır.

Bütün kıssa aslında dünyadan ahiret yurduna gidene kadar ki imtihan sürecimizi ve nasıl kazanacağımızı, nasıl kaybedeceğimizi, kazananları ve kaybedenleri anlatır. Hidayet rehberi olan Kur’an bizlere verdiği net mesajda, “İmtihan olmadan, sınanmadan ilahi rızaya ulaşamayacağımızdır.” Kur’an her şeyi bu netlikle ortaya koymasına rağmen biz inananların, inandığını söyleyenlerin imtihanları kazanamamamızın asıl sebebinin; insanın kendisi ve emelleri olduğu açıktır.

"And olsun biz sizi korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız (imtihan). Sabır gösterenleri müjdele" (2/155)

Ayetten de anlaşılacağı üzere imtihan hayatın bütün alanını kapsar. Bazen darlıkla bazen bollukla bazen güçle bazen güçsüzlükle sınanırız. Kazanmak için yolu yöntemi, yine Kur’an’ı Kerim ortaya koyar. Bize düşen imtihan anında vahye dayanmak ve vahyin bize örnek olarak gösterdiği peygamberlere ve Salihlere müracaat etmektir. Yukarıdaki ayetin hemen ardından gelen ayet-i kerimede ise, bir sınanma ile karşı karşıya kalan müminlerin tavrını; "Biz Allah'tanız ve O'na dönücüleriz" teslimiyeti ile dile getirir. Yani yüce Kur’an kendi belirlediği ölçü ve kurallara uyduğumuz takdirde her imtihanı kazanabileceğimizi söyler, bununda yolunu ve yöntemini bizlere gösterir. En çetin, en zorlu imtihanları başarıyla geçen insanları bizlere “usve-i hasene” olarak anlatır. İnsan için sonuç ise ahirettir. O zaman kazanımlarımızı dünya merkezli değil ahiret merkezli hesaplamalıyız. Yani dünyayı ahiret merkezli bir yaşam alanına çevirmeliyiz. Dünya merkezli bir yaşantı bizi dünyevileştirecektir. Zalimlerin ve şeytanların tuzaklarının işler hale geldiği ve etkili olduğu durum; bizim dünya merkezli yaşamamız ve kazanımlarımızı dünya merkezli hesapladığımız durumdur.

Kur’an peygamberlerin kıssalarının bizlere anlatırken şöyle sorar: “Sizlere bunları niçin anlatıyoruz?” Cevabını ise kendisi şöyle verir: “Akıl sahipleri, aklını yerli yerinde kullananlar ibret alsın, örnek alsın ve yaşadıkları zaman içerisinde Salihlerden yola çıkarak bir siret oluştursunlar ve dünya imtihanını kazansınlar diye.” Bunlar eskilerin masalları değillerdir. Her imtihanı kazanabiliriz. Yüce kitabımız bunu böyle beyan eder; yeter ki kitabın rehberliğinden ayrılmayalım. Yüce kitabın bizler için usve-i hasene olarak gösterdiklerini örnek alalım; rehber, imam, mürşit edinelim. Şu an içinde bulunduğumuz zaman diliminde de çetin ve zorlu imtihanlardan geçtiğimizi düşünürsek; gerçi her imtihan kendi içinde zorlu ve çetindir. Evet, biz inananlar genelde imtihanları kaybeden ve süratle savrulanlar oluyoruz. Ve şu ilahi düsturu unutmayalım: “ Hepiniz arza inin, birbirinize düşman olarak, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır.” Öyleyse sakın düşmanlarınızın ardından gitmeyin onların gösterdiği çözüm yollarına meyletmeyin. Onlarla beraber olmayın, aynı çuvala girmeyin, velayet bağı

kurmayın, onları aldattığınızı ve onları kullanacağınızı düşünerek aldanmayın. Yüce kitabımız bizlere bunları tekrar tekrar anlatıyor.

Aklımızı, kalbimizi ve amellerimizi vahye yöneltelim ve onu dinleyelim. İmtihan edilip de her daim kazananlara örnek alarak bizlere nebileri ve Salihleri anlatan Yüce Kur’an’a kulak verelim. Peygamberler ve Salihler doğruların ve ıstıraplarına çocuklarıdır. İnsanın başına gelebilecek en çetin imtihanlar, belalar bu insanların başına gelir. Bu güzel insanlar bu imtihanları vahyin kılavuzluğunda geçmişlerdir. Kur’an bize kıyamete kadar karşılaşacağımız bütün olayların nüvesini peygamberlerin hayatlarında anlatır ve bizler için bu örneklerden yola çıkarak hayatı ihya etmemizi ister. Örnek olarak; Kavimlerin ve peygamberlerin atası olan İbrahim(a.s) kitapta uzun uzun anlatılır. Bir insanın yaşadığı müddet içerisinde karşılaşacağı her şeyle imtihan edilmiştir. Bütün bu imtihanları vahyin belirlediği ölçülerde karşılayarak kazananlardan olmuştur. İmtihanı kazananların en güzel örneği, modeli Hz. İbrahim ve ailesidir.

Allah’ın kulları için asıl olan ahiret yurdudur. Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki tavrı bu çerçeveye iyi bir misal teşkil eder. Peygamber efendimizin dualarındaki tema iyi incelendiğinde tüm kaygısının Allah’ın rızasının kazanılma kaygısı olduğunu görüyoruz. “Rabbini hakkıyla tespih edemediğini” beyan eden bir son Nebi çıkar karşımıza.

Sınanmak hayatın esası olduğuna göre, Müslümanların her sınama anındaki tavırları Allah'ın rızasını kazanma kaygısını taşımalıdır. Allah'ın rızasının kaygısı içinde olmayan bir psikolojinin, zalimlerin tuzaklarına ve vaatlerine dayanması ve direnmesi ise mümkün gözükmemektedir.

Son olarak tekrar edersek; Allah, kitabında sınandıkça kazanan bir insandan bahseder. Hz. İbrahim sınandıkça kazanan bir kul ve Nebi’dir. Allah, Kur’an’ı Kerim’de Hz. İbrahim’i peygamberlere ve tüm ümmetlere örnek gösterir. Yaşadığımız süreçte sınanmanın yollarını arıyorsak kaygılarımızın nasıl, neye göre olmasını öğrenmek istiyorsak; Allah’ın kitabından sınandıkça kazanan Hz. İbrahim’i okumamız gerekmektedir. Onun için Allah kitabında, “Hani Rabbin İbrahim’i bir takım kelimelerle sınadı. O da onları tam olarak yerine getirmişti. Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım dedi. İbrahim: Ya soyumdan olanlar?” dedi. Allah: “Zalimler ahdime erişmez…” (2/124) buyurmuştur.

 • BIST 100

  1.542%-0,59
 • DOLAR

  7,4118% 0,60
 • EURO

  9,0428% 0,75
 • GRAM ALTIN

  441,95% -0,28
 • Ç. ALTIN

  729,2175% -0,28