Aksaray Nöbetçi Eczaneleri

Asude Usluer Uğurlu


Asiye Validemiz

Kuranı Kerimde Methedilen Bir Hanımefendi: Asiye Validemiz


                  Firavun ’un karısı Hz Asiye… Zulüm ve inkâr karşısında dik duruşun sembolü… Kadın olarak narin ve naif bir yapıda olmasına rağmen, en yakını yani kocası olan Firavun ‘un zulmüne karşı dimdik durabilmişti. Kalabalıklar içinde yalnız olsa da o, Rabbini tercih etmişti. Önüne dünyanın bütün nimetleri serilmesine rağmen o yalnızca “cennette bir ev”e talip olmuştu. Ve Rabbi katında sayısız erkekten daha üstün bir konuma çıkmıştı. Böylece Allah (c.c) bize katında makbul bir konumda olmanın yolunun Hz. Asiye gibi zulme karşı dimdik durmaktan ve imanda samimi olmaktan geçtiğini göstermiştir. Örnek bir İslam kadını, Hz Asiye ve diğer övülen kadınlar gibi olmalıdır.

Tarih ve tefsir kitaplarında ismi Âsiye binti Müzahim b. Ubeyd b. Reyyan b. Velid şeklinde geçmektedir. Batılı kaynaklar ise bu ismin müfessirler tarafından verildiğini Tevrat’ta geçen ve Hz. Yusuf’un eşinin adı olan Asenath’ın bozulmuş şekli olduğunu, Süryani metinlerinde de Asyat şeklinde adlandırıldığından İslami kaynaklara Süryanice ’den geçtiğini ileri sürmektedirler. Firavun ‘un amcasının kızı olduğu rivayetinin yanında Hz. Musa’nın kabilesine mensup olup onun halası olduğu da nakledilmiştir.

 Hadisi Şerif’te şöyle geçmektedir: Buhari ve Müslim’in Ebû Musa el-Eş’ari’den rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu; “Erkeklerden pek çokları kemale ermiştir. Kadınlardan ise İmran'ın kızı Meryem, Firavun ‘un karısı Asiye, Huveylid ‘in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dan başka kimse kemale ermemiştir. Hz. Aişe'nin kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yiyeceklere üstünlüğü gibidir.”

 Kur’an-ı Kerim’de Asiye’den, Hz. Musa’nın dünyaya geldikten sonra Firavun ‘un sarayına intikalinde oynadığı rol ve onun getirdiği dini kabul etmesi dolayısıyla bahsedilmektedir.

Nehirden Gelen Misafir

Kur'an-ı Kerim´de onun Hz. Musa (as)'ı bulup sarayına almasından bahsedilir. Hz. Musa'nın doğduğu yıl Firavun İsrail Oğullarından doğan bütün erkek çocukları öldürüyordu.

Hz. Musa (as) doğduğunda Allah (cc) annesine onu bir tabut veya sandık içine koyup nehre bırakmasını, korkmamasını ve Allah'a güvenmesini emretti. (Kasas, 28/7)

Allah'ın izniyle nehir Hz. Musa'nın içinde bulunduğu sandığı getirip Firavun ‘un sarayı dibinde durdurdu. O sırada nehir kenarındaki cariyeler sandığı alıp Hz. Asiye’ye getirdiler. Hz. Âsiye validemiz, sandığın içinde bebeği görünce kalbi ona karşı sevgiyle doldu. Yüce Allah (cc) onun himayesini uygun görmüştü. Firavun ne kadar çocuğu öldürmek istediyse de Hz. Âsiye Hatun engel oldu, ne yapıp edip onu ikna etti ve bebeği kendisi aldı.

Bu arada sandık kıyıdan takip eden Hz. Musa'nın ablası koşup annesine durumu haber verdi. Şimdi bebeğe sütanne arıyorlar ve bebek hiç kimsenin sütünü emmiyordu. Ablası gelip Hz. Âsiye validemize “Sizin için hayırlı bir aile tanıyorum. İsterseniz çocuğu onlara verin.” diyerek kendi annesine götürdü. Hz. Musa annesini emdi ve çocuğun bakımı Allah'ın izni ile kendi annesine verildi. Hz. Âsiye Validemiz de bütün aileyi himayesi altına aldı. Buradan anlaşılıyor ki; Hz. Âsiye validemiz Hz. Musa büyüyene kadar ve tebliğine başladıktan sonra da Hz. Musa'ya hep destek oldu. (M. Asım Köksal, Peyg. Tarihi, c 2, s 50)

İman Nuru İçin Candan Vazgeçiş…

Hz. Âsiye Validemiz, Firavun ‘un hanımı idi. Biz burada Âsiye Validemizin Hz. Mûsâ'yı yetiştirmesinden değil de kuvvetli imanı sonucu mertebesinin nasıl yükseldiğinden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere Mısır Firavunlarının üçüncüsü olan Velid b. Musab çok zalim biri idi. Firavun ilk önce kavminin putlara tapmasını istedi. Fakat daha sonra kendisi ilahlık iddiasında bulunarak: "Sizin en yüce Tanrı'nız benim" diyerek halkına kendisine tapmaları emrini verdi. Ancak imanlı bir kadın olan hanımı Âsiye, onun bu zorlamalarına asla uymadı. Âsiye, bir olan Allah'a tapıyordu ve ibadetlerini asla aksatmıyordu. İbâdet zamanı gelince odasına çekilir ve ibadetlerini gizlice yapardı. Çünkü Firavun acımasız biriydi, bu durumdan haberdar olsa hanımına eziyet ederdi. Hz. Âsiye bu durumu uzun müddet idare etti. Fakat sonra Firavun ‘un bir diğer hanımı Hazakiyel'in nasıl işkencelere maruz kaldığını ve öldürülüşünü izleyen Âsiye, meleklerin Hazakiyel'in ruhunu nasıl aldıklarını ve ona ne tür ikramlar yaptıklarını müşahede edince imanı daha bir güçlenmiş ve Firavuna: "Yazıklar olsun! Yuh olsun sana ey Firavun! Allah'a karşı gelmeye nasıl cesaret ediyorsun, inanmışlara işkenceyi nasıl reva görüyorsun?" diyerek çıkışır ve Allah'a îman ettiğini açık açık söyler. Bu cesur yürekli kadın artık her şeyi göze almıştır. Firavun Asiye’ye: "Ya Mûsâ'nın ilahına küfreder, onu tanımazsın, ya da işkenceler altında can verirsin." diyerek tehdit eder. Hz. Âsiye, Allah'a asla karşı gelmeyeceğini net bir şekilde ifade edince Firavun çılgına döner ve Asiye’ye de işkenceler yaptırır.

 Firavun hz Asiye’yi imanından vazgeçiremeyeceğini anlayınca Ebû Hureyre’den nakledildiğine göre dört kazık çaktırıp kazıklara çivileterek güneş altında bırakmış, üzerine de büyük bir taş koydurmuştur. Bunun üzerine Hz. Âsiye Allah'a yalvarır ve: "'Rabbim! Senin katında benim için Cennette bir ev yap, beni Firavundan ve onun (kötü) işinden kurtar, hem beni bu zalimler topluluğundan kurtar!"(6) diye dua eder ve gaipten bir ses duyar ses ona: "Başını yukarı kaldır" der. Âsiye başını yukarı kaldırır ve kendisi için yapılmış sarayı görünce gülümser. Bunu gören Firavun ise: "Azap içinde gülen deliye bakınız!" diye bağırır. İşte bunun üzerine Hz. Âsiye Validemiz şehâdet şerbetini içerek en sevgiliye kavuşur.

Hz. Peygamber'in bir müjdesi de vardır: "Allah, İmran kızı Meryem'i, Firavun ‘un hanımı Asiye’yi ve Musa'nın kız kardeşi Gülsüm'ü Cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi."

Allah hepsinden razı olsun, bizleri onların yolundan ayırmasın... Âmin.

KAYNAKLAR

[1] Şakir Gözütok, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Hz. Peygamber (s.a.v ) Döneminde Kadın Eğitimi ve Öğretimi, s.566.

[2] Şakir Gözütok, a.g.e, s. 562.

[3] Fahri Demir, İslam ve Kadın, s.4.

[4] Tahrim Suresi 66

 

 • BIST 100

  1.527%3,78
 • DOLAR

  7,2567% -2,27
 • EURO

  8,7405% -2,55
 • GRAM ALTIN

  404,22% -1,96
 • Ç. ALTIN

  666,963% -1,96


İbrahim Tekbaş
24.01.2021 15:54:27
Bu dünyanın firavunu bitmeyecek ve şeytanlaşmış insanlar hep olacak ama Rahman ve Rahim Rabbim her zaman doğrudan yana olacaktır. Kaleminize ve yazınıza mübarek olsun. Kaleme alınan bu makale için Allah c.c razı olsun.. Teşekkür ederiz. Saygılarımla İbrahim TEKBAŞ Aksaray Işığı