Aksaray Nöbetçi Eczaneleri

Saffet Çalışkan


2022 YILINDA TÜRKİYE GENELİNDE BİRDEN FAZLA İŞYERİ OLAN İŞVERENLER TEŞVİKLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ.?

2022 YILINDA TÜRKİYE GENELİNDE BİRDEN FAZLA İŞYERİ OLAN İŞVERENLER TEŞVİKLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ.?


PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANIRKEN YENİ YILDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?
Sevgili okuyucularımız 2022 yılının ilk yazısını  işverenlerimizi
yakından ilgilendiren bu  konuya ayırmak istiyorum. Ancak konumuza
girmeden önemli bazı bilgileri de paylaşmak istiyorum.
 Bu günden itibaren askerlik ve doğum vb borçlanmalarda bir günlük
tutar 53.38 TL. Yine artık yurtdışı borçlanmalar günlük en az 75.06 TL
oldu. BUna göre bir yıllık askerlik borçlanması 19.215.36 TL
olacaktır.
 Yine bu günden itibaren  esnaf Bağ-Kur lu sigortalımızın  bir günlük
hizmet  ihya tutarı 57.55 TL. Tarım Bağ-Kur lu sigortalımızın bir
günlük ihya tutarı 55.63 TL olmuştur.
   2022 yılında sigorta primleri normal  ne  kadar oldu.GSS prim
borçları ne kadar oldu.Normal çalışanların.SGDP li çalışanların,yurt
dışına götürülen işçiler  için ödenecek prim ler ve iş kur
Bursiyerleri ile çırak ve kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin
ödeyeceği prim tutarlarını gelecek haftaki yazımızda sizlerle genişce
paylaşacağız inşallah.
 Bu kısa  hatırlatmadan sonra gelelim bu haftaki konumuza. Birden
fazla  işyeri olan  ve teşvikten yararlanan İş verenlerimiz 2022 de
nelere dikkat edecekler?

Mevcut uygulamada, Türkiye geneli birden fazla işyeri (şubesi) bulunan
işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları sırasında,
ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup
olmadığına her bir işyeri için ayrı ayrı bakılmaktadır.

Dolayısıyla Türkiye genelinde birden fazla işyeri dosyası bulunan bir
işveren ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayan
işyerlerinde istihdam ettiği sigortalılardan dolayı veya ilk defa
sigortalı çalıştırmaya başladığı bir şubesindeki sigortalılardan
dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanabilir iken, ödeme vadesi
geçmiş prim veya idari para cezası bulunan bir işyerinde istihdam
ettiği sigortalılardan dolayı beş puanlık prim indiriminden
yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Mevcut uygulamada bir işyerinin ödeme vadesi geçmiş prim veya idari
para cezası borcunun bulunması, sadece o işyerinden dolayı prim
teşviklerinden yararlanılamamasına neden olurken, 2022/Ocak ayından
itibaren aynı işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri bu durumdan
olumsuz yönden etkilenecektir. Haliyle sadece bir işyerinden
kaynaklanan vadesi geçmiş borçlardan dolayı prim teşviklerinden
yararlanamamanın maliyeti 2022/Ocak ayından itibaren katlanarak
artacaktır.
O açıdan sonradan telafisi çok güç sonuçlarla karşılaşılmaması adına
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinin yerinde olacağı
düşünülmektedir.

1-Uygulamada kimi zaman SGK Müdürlüklerince geriye yönelik yapılan
işlemler sonrasında, kimi zaman da işverenlerce geriye yönelik verilen
prim belgelerinden dolayı prim borçları ortaya çıkabilmektedir.
Geriye yönelik olarak sonradan ortaya çıkan bu borçlar, cari döneme
ait teşvikli MUHSGK gönderildikten sonra ortaya çıkar ise bu durum
teşvikli beyannamenin daha önce gönderilmiş olması nedeniyle cari
dönemde prim teşviklerinden yararlanılmasına engel teşkil
etmemektedir. Sözkonusu borçlar cari döneme ait MUHSGK gönderilmeden
önce ortaya çıkar ise bu durumda teşvikli beyanname gönderilebilmesi
için ayın 26’sından önce ödeme vadesi geçmiş borçların ödenmesi
gerekecektir.
Dolayısıyla, özellikle birden fazla şubesi bulunan işverenlerin sadece
bir işyerinden kaynaklanan bu borçları, Türkiye genelindeki tüm
işyerlerini etkileyeceğinden MUHSGK’nın ayın 26’sı beklenilmeden cari
dönem başında gönderilmesi yerinde olacaktır.

2- Cari dönem içinde MUHSGK gönderilmeden önce geriye yönelik prim
borcu tahakkuk ettirildiği durumlarda, bu borçlar MUHSGK’nın
gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü içinde ödendikten sonra
dahi teşvikli beyanname gönderilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu manada,
geriye yönelik prim borçları ödendikten sonra  bu paralar iki saat
içinde işyeri hesabına otomatik olarak aktarılmaktadır. Dolayısıyla
vadesi geçmiş prim ve İPC borçlarını ayın 26’sında ödeyen işverenler
dahi, ödeme yaptıkları zaman diliminden iki saat sonra (23.59
aşılmamak kaydıyla) teşvikli bildirge gönderebileceklerdir.

3- Prim teşviklerinden yararlanılır iken değişiklik öncesinde her bir
işyeri ve borç türü bazında 15,00 TL’ye kadar olan borçlar dikkate
alınmazken, değişiklik sonrasında bu sınır Türkiye genelindeki tüm
işyerleri için birlikte dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, Türkiye
genelindeki toplam borç tutarları her bir borç türü bazında 15,00
TL’nin üstüne çıkan işverenlerin bu borçları ödemeleri ya da bu
borçlar müfredat kartlarındaki hatalı kayıtlar nedeniyle ortaya
çıkmışsa Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek düzelttirmeleri
isabetli olacaktır.

4- Özel bina inşaatları ve ihale konusu işlerden kaynaklanan fark
işçilik borçlarının işverenlere tebliğinden itibaren bir aylık süre
içinde ödenmesi ya da itirazda bulunulması mümkündür. Dolayısıyla fark
işçilik borçlarının kesinleşmesi için her halükarda borcun tebliğinden
itibaren bir aylık sürenin beklenilmesi gerektiğinden, sözkonusu bir
aylık süre geçmeden fark işçilik borçları nedeniyle prim tahakkuk
işlemlerinin yapılmaması gerekiyor. Aksi halde bir aylık süre geçmemiş
olsa bile tahakkuk eden prim borçları nedeniyle cari ayda teşvikli
beyanname gönderilemeyeceğinden işverenlerce tahakkuk eden borcun
silinmesi hususunda SGK Müdürlüklerine başvuruda bulunulması
gerekecektir. Bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumunun bir genel yazı ile
taşra teşkilatını bilgilendirmesi, sonradan yaşanabilecek olası
sorunların önüne geçecektir.

5- Alt işverenlere ait borçlar evvelce asıl işverenin sadece o
işyerinden dolayı prim teşviklerinden yararlanılmasına engel olmakta
iken, değişiklik sonrası asıl işverene ait tüm işyerleri bu durumdan
etkilenecektir. O açıdan değişiklik sonrası alt işverenlerin prim ve
idari para cezası borçlarının daha sıkı takip edilmesi isabetli
olacaktır.

6- Tebliğ edilen idari para cezalarının 15 günlük süre içinde ödenmesi
mümkün bulunduğundan, sözkonusu 15 günlük süre içinde idari para
cezası borcu ödenmese bile teşvikli MUHSGK gönderilmesi mümkün
bulunmaktadır. Ancak 15 günlük süre içinde tebliğ edilen idari para
cezasına itirazda bulunulmuş olması halinde her nekadar itirazın reddi
veya kabulü konusunda SGK tarafından bir karar alınmamış olsa dahi 15
günlük süre sonrasında teşvikli beyanname gönderilmesine izin
verilmemektedir. Dolayısıyla tebliğ edilen idari para cezalarına
itiraz edilecek olduğu durumlarda dahi 15 günlük süre sona ermeden
teşvikli beyannamelerin gönderilmesi yerinde olacaktır.

7-Teşvikli MUHSGK gönderilmeden önce Türkiye genelinde işveren bazında
yapılacak borç sorgulaması sırasında aynı işverene ait gayri faal olan
işyeri dosyalarının da borçları da sorgulanacaktır. Bu hususla ilgili
tavsiyem, e-SGK sistemi içinde yer alan “İşveren Sistemi”
uygulamasından “TÜRKİYE GENELİ İŞYERLERİM” seçeneği vasıtasıyla gayri
faal olan işyeri dosyalarının tespit edilerek, bu işyerlerine ait
e-Bildirge şifresi varsa e-Bildirge uygulaması üzerinden, yoksa ilgili
SGK Müdürlüğünden borç kontrolü yapmaları yönünde olacaktır.
 Sevgili okuyucularımız sizlere bu yazılarımızı gönderdiğimiz Dikili
den Reyhan Bağımızdan sağlıklı ve huzurlu başarılı bir yıl
diliyorum.Gelecek hafta  tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren
2022 yılı SSK ve Bağ-Kur prim tutarları, borçlanma tutarları ve idari
para cezaları gibi konularda buluşmak üzere hoşca kalın efendim.

 • BIST 100

  2.395%0,00
 • DOLAR

  15,8579% -0,28
 • EURO

  16,7125% -0,27
 • GRAM ALTIN

  920,71% -0,83
 • Ç. ALTIN

  1519,1715% -0,83