10 YILDA EMEKLİLİK ŞARTLARI VE BAĞLANACAK AYLIK TUTARI

10 YILDA EMEKLİLİK ŞARTLARI VE BAĞLANACAK AYLIK TUTARI

Sevgili okuyucular yurt dışında çalışanların ülkemizdeki muayene ve
tedavilerine devam edeceğiz ancak bu hafta çok sorulan 3600 Günden
Emekli Olabilme şartları nedir ve ne kadar aylık bağlanır bu konuyu
ele almak istiyorum.

3600 gün ile emekli olan kişilerin emekli aylığı çalışanların yaşı,
sigortalı hizmet süresi, ödenen prim gün sayısı ve sigorta başlangıç
tarihi maaşın belirlenmesini etkileyen şartladır.  Fakat bu şartlardan
en önemlisi kişinin sigorta başlangıç tarihidir. Bunun sebebi 1 Ekim
2008 tarihinden sonra yasada yapılan kapsamlı düzenlemelerdir. Bu
düzenlemelere göre sigorta başlangıcı 08/10/1999 tarihinde önce olan
kişiler hem emekli olma hem de emeklilik maaşı konusunda avantaja
sahip olmuşlardır.

3600 günden emekli olan kişilerin maaşlarının tutarının
belirlenmesinde hizmette geçirdikleri sürenin 1999 yılından önce veya
sonra olması büyük ölçüde etkilemektedir. 3600 günden erken emeklilik
şartları olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü
tamamlama zamanları ile hizmet süresinin başlangıç tarihi ve şartların
tamamlanma zamanı alınacak maaş tutarını belirlemektedir. Bütün bu
bilgiler kapsamında ödedikleri prim gün sayısının yılına göre 3600
günden emekli olan sigortalıların aldıkları emekli maaşları şöyle
sıralanmaktadır:

Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde dolduran sigortalı
çalışanlar yaklaşık 1880,46 TL tutarında emekli maaşı alırlar.
Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer
kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı
çalışanlar yaklaşık 1700,57 TL tutarında emekli maaşını hak ederler.
Hizmet süresinin bir kısmı 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer
kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ve kalan kısmı
2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1600,92
TL tutarında emekli maaşını alırlar.
Hizmet süresinin büyük bir bölümünü 2008 tarihinden sonra dolduran
sigortalı çalışanlar yaklaşık 1500,38 TL tutarında emekli maaşı
alırlar.
3600 günden emekli olan kişilere verilen bu maaşların yapılan zamlar
haricinde yükselmesinin sebebi korona virüs pandemisi sürecinde en
düşük emekli maaşlarının 1500 TL’ye yükselmesidir.
Bu bilgileri örnekler ile açıklamak gerekirse; A kişisi, 31.12.1999
öncesi sigorta başlangıcı bulunup 01.01.2000-30.04.2008 tarihleri
arasında hizmet sürelerini tamamlamışsa yaklaşık 1880 TL tutarında
emekli maaşı almaya başlamaktadır.
B kişisi, 2000 yılından sonra sigorta başlangıcına sahip olup şartları
bu yıldan sonra sağlamışsa ve emekli olursa o halde maaşı da son
düzenlemeler çerçevesinde en az 1500 TL tutarında maaşa sahip
olacaktır.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 günden emekli olmak için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar
vardır. Bu koşullardan ilki sigorta başlangıç tarihidir. Sigorta
başlangıç tarihi emekli olacak kişinin alacağı maaş tutarını
etkilemektedir. Ayrıca kadın ve erkek sigortalı çalışanlarda emeklilik
şartları ve süreleri farklılık göstermektedir. Genel hatları ile 3600
günden emekli olma hakkına sahip olmak için yerine getirilmesi gereken
şartlardan bazıları şöyle sıralanmaktadır:

SSK (4A), BAĞ-KUR (4B), Emekli Sandığı (4C) ve diğer sigortalar
kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri
için sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden ve öncesinde
olması gerekir. Bu tarihten öncekiler için en az 15 yıllık sigorta
süreleri tamamlamaları ve 3600 prim gününü doldurmuş olmaları şartı
aranır.
Sigorta giriş tarihin yanı sıra 15 yıllık sigorta süresinin ve 3600
prim günün 31.12.2011 tarihinden önce doldurma şartı emeklilik yaşının
belirlenmesinde etkilidir.
Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 günden
emekli olmaları mümkün değildir. Yaş haddinden emekli olabilmeleri
için; 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenlerin 4500, 01.05.2008
tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim gününü doldurmaları
gerekir.

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadın çalışanların 3600 günden emekli olma koşulları, 15 yıl sigorta
süresi ve 3600 prim gününün ödemesinin tamamlanması sonucunda emekli
olabilmektedir. Eğer sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi sonrası ise
yaş şartına uyulması gerekmektedir.

Bu yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olmaya
hak kazanırlar.

Erkeklerde 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erkek çalışanlarda 3600 günden emekli olma koşulları, 15 yıl sigorta
süresi ve 3600 prim gününün ödemesinin tamamlanması sonucunda emekli
olabilmektedir. Eğer sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi sonrası ise
yaş şartına uyulması gerekmektedir.

Bu yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında dolduranlar 56 yaşında
05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında dolduranlar 57 yaşında
05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında dolduranlar 58 yaşında
05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında dolduranlar 59 yaşında
05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkeklerde Bağ-Kur 3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Erkek çalışanların Bağ-Kur’dan 3600 gün ile emekli olma koşulları 1
Ekim 2008 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu’yla düzenlenen
sigorta tiplerinden BAĞ-KUR, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çatısı altında
4B isimle yerini almıştır. 4B sigortalı dahilinde kendi işini yöneten
işletme sahipleri, serbest meslek çalışanları, tacirler, ziraat işiyle
uğraşan çiftçiler, kamu ya da özel bir kuruma bağlı olmadan çalışanlar
yer almaktadır.

Kısmi emeklilik olarak adlandırılan bu uygulamada 3600 prim günü
dolduran vatandaşların BAĞ-KUR’dan emekli olabilmesi için; en az 15
yıllık sigorta süresini tamamlamaları ve yaş kriterlerinin uygunluk
göstermesi şartı mevcuttur.

Erkeklerde 3600 günden 4B emeklilik yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56,
05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 57,
05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 58,
05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında emeklilik yaşı 59,
05.2014 tarihinden sonra emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir.

Kadınlarda 3600 Günden Bağ-Kur’dan Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadın sigortalılarda 3600 günden emeklilik koşullarında ise yaş
şartlarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre kadın BAĞ-KUR sigorta
kolunda yer alanların emeklilik yaşları şöyle sıralanmaktadır:

2002-23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 52,
2005-23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 54,
2008-23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56,
2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekli olabilirler.

2021 Yılında 3600 Gün Üzerinden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

2021 yılında 3600 günden emekli olma koşulu yapılan düzenlemelere göre şöyledir:

4A’lı çalışanların 1999 yılı öncesi sigorta girişi başlatılmış olmasıdır.
1999 yılı ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişleri
başlatılmış ve prim ödemelerinin tamamlanmış olması gereklidir.
2008 tarihi sonrası için gerekli koşulları sağlayan kişiler için prim
günlerinin doldurulması gerekmektedir.
3600 gün ile ayrıca yaş şartı da sağlanmak zorundadır.

3600 Günden Emekli Olanların Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

3600 günden emekli olanların kıdem tazminatı almasının koşulu kişinin
15 yıl sigorta süresini 3600 gün prim ödeme şartını tamamlaması ve ilk
işe giriş tarihinin 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait olması
gerekmektedir.

Kıdem tazminatının alınabilmesi için kişinin işten ayrılma
dilekçesinde işten ayrılma nedeninin yaş dışında diğer emeklilik
şartlarını yerine getirmiş olduğunu ve emekli olmak için yaşı
bekleyeceğine dair açık bir ifade kullanması zorunludur. Çünkü kişinin
işten çıkarılması bu maddeye bakılarak işleme konulur.
Kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın bağlı bulunduğu Sosyal
Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nde alacağı “kıdem tazminatı almaya hak
kazanmıştır” ibareli yazıyı işverene ibraz etmesi gerekir.
3600 günden emekli olanların mevcut şartlar altında ihbar tazminatı
talep etmeleri söz konusu değildir.
Biz yazılarımızı Dikili deki Reyhan Bağımızdan göndermekteyiz ancak
Aksaray daki  Emeklilik ofisimiz hafta içi açık olup sizlerin soru ve
konu ile ilgili sorunlarınıza cevap verilmektedir. irtibat tlf 0 532
541 02 70..Gelecek hafta görüşmek üzere kalın sağlıcakla efendim.

Aksaray Nöbetçi Eczaneleri
 • BIST 100

  2.830%1,59
 • DOLAR

  17,8361% -0,35
 • EURO

  18,4251% 0,81
 • GRAM ALTIN

  1.030,9% -0,26
 • Ç. ALTIN

  1700,985% -0,26