Aksaray Nöbetçi Eczaneleri


Sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durduruldu

Sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durduruldu

Koronavirüs Tedbirleri

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yardımcısı Sayın Dr.Mehmet TANIŞIR Başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Koronavirüs tedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak;

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesiyle; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmış, bilahare İçişleri Bakanlığının 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı Genelgesi ve 31.12.2020 tarih ve 2020/84 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 24.02.2021 tarihli ve 3135 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.

Gelinen aşamada İçişleri Bakanlığının 30.03.2021 tarihli ve 5676 sayılı Genelgesi doğrultusunda gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli kararların alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.