Aksaray Nöbetçi Eczaneleri


İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMANIZI DESTEKLİYOR

İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMANIZI DESTEKLİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un öncülüğünde Akademik Çalışma Programı ile çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapamaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ilke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

İŞKUR’DAN AKADEMİK ÇALIŞMAYA 7.500 TL DESTEK

A) İŞKUR lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlıyor.

B) İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve İl Müdürlükleri tarafından uygulamaya alınan “Akademik Çalışma Programı” ile akademik çalışma yapmak isteyen lisans, yükse lisans ve doktora öğrencilerine nakit para desteği sunulacaktır.

C) Bu programın hedef kitlesi, Yükseköğrenim kurumlarına kayıtlı aktif statüdeki (Lisans, Yükse Lisans ve Doktora) öğrencileridir. Lisans öğrencileri; Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle genel akademik not ortalaması 4’lük sistemde 3,30 un, “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosunda 83,66” başarı puanının üzerinde olmalıdır. Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YÖK tarafından kabul edilen, merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen birinden en az 70 puan almış olmak. 5000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak. Kamu kurum veya kuruluşlarda görev yapan personel olmamak şartları aranır.

15 Mart – 14 Nisan 2021 tarihleri arasından program başvuruları alınacak olup Akademik Çalışma Programı detaylarına https://akademi.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.