Aksaray

25.02.2020

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:54
Aksaray Nöbetçi Eczaneleri


İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu başkanı Fatih Güneş, yaptığı yazılı basın açıklamasında ‘‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30702 Sayılı yönetmeliğinde,yayımlanan ; Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ile ilgili açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada başkan Güneş ‘‘Bu yönetmeliğin amacı: Standartlara uygun, yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere,yapı müteahhitlerinin ekonomik,mali,mesleki ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilerek İnşaat sektörünün daha kontrollü şekilde ilerlemesini sağlamaktır.Bu sınıflandırma; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esastır.Bu numaranın yapı ruhsatında,yapı kullanma izin belgesinde ve yapı işleri sözleşmesinde kullanılması zorunludur. Tek parselde bir bodrum katı dışında,en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metre kareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstelenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar için yapı müteahhidi aranmaz.Sadece o yapım işinde kullanılmak ve 5 yıl içinde bir defaya ve tekbir yapıya mahsus olmak üzere yapı sahibine Geçici Yetki Belgesi verilir. Bunun haricinde İnşaat sektörüne ilk adımı atacak olan yatırımcı Yapı Müteahhidi , A Grubundan –H Grubuna kadar, kendi içerisinde sınıflandırılmıştır. Bu gruplamada: İş deneyim Tutarı,Yıllık usta iş gücü,teknik personel iş gücü ve Üstlenebileceği iş tutarı belirlenmiştir.Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler. Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;cari oran,öz kaynak,kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı istenip Yeterlilik Belgesinin kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılarak sınıflandırılması yapılacak.

Sektörümüze bu şekilde kontrol sisteminin getirilmesi, biz müteahhitler ve ev alacak vatandaşlarımız için,güven esasını güçlendirmiştir. Sektörümüze yeni adım atacak Müteahhit arkadaşlarımızın, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ile koordineli ve diğer Müteahhit meslektaşlarıyla orantılı bir şekilde ilerlemesi şehrimiz açısından,ülke ekonomisi açısından elzemdir. Dedi.