Aksaray

10.08.2020

  • İMSAK 04:14
  • GÜNEŞ 05:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:42
  • AKŞAM 19:51
  • YATSI 21:19
Aksaray Nöbetçi Eczaneleri


Güneşten elektrik enerjisi üretimi ve sektörlere katkısı

Aksaray Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Kabiltek Yapı Elektrik Elektronik Mühendisi, Kadir Karakuş’un kaleminden,

‘Güneşten elektrik enerjisi üretimi ve sektörlere katkısı.’

1) Güneşten elektrik enerjisi üretimi nedir?

Güneş enerjisini, fotovoltaik modüllerin bu modüllerle entegre edilmiş bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Ülkemizde son zamanlarda popülerliğini kazanmış olup karayolları, trafik, park ve bahçe aydınlatmalarının yanı sıra tarımsal sulama, elektriğin olduğu ya da elektriğin ulaşamadığı mesken ve ticarethane gruplarında kullanılmaktadır. En temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostudur. Yapım ve işletim maliyetleri verimli olması açısından karlı bir enerji kaynağıdır.

2) Güneşten elektrik üretimi konusunda Türkiye’nin durumu nedir?

Dünyada ve Türkiye’de gelişen teknoloji, beraberinde enerji ihtiyacını da meydana getirmektedir. Türkiye’de mevcut kaynakların yetersiz kalması sonucunda bu ihtiyacı karşılamak üzere alternatif enerji kaynakları arayışı devam etmektedir. Fosil yakıt kaynaklı enerjilerin tüketimi sonucunda doğaya ciddi zararlar verilmektedir. Üretimi, bakımı ve onarımı ciddi maliyetlere yol açması da ekonomik açıdan son derece olumsuz bir durumdur. Bu olumsuz durumları en aza indirmek adına dünyada yaşadığımız ortamın korunması için yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyacımız vardır. Çevrenin zarar görmesini engellemek, meydana gelen zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla baş edebilmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için “Yeşil Enerji” hem ülkemizin hem de dünyanın en temel enerji ihtiyacı haline gelmiştir. Enerji verimliliği ülkemizde her geçen gün önem kazanmaktadır.

Ülkemiz elektrik üretimi konusunda geçmiş yıllara nazaran üretim kapasitesini geliştirmiş olup; yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumları ve özellikle özel sektör bu konuda adından söz ettirmeye başlamıştır. Ülkemiz yıllık güneş alma durumu açısından Avrupa ülkelerine göre daha verimli bir haldedir.

3) Vatandaş için güneş elektriğini önerir misiniz?

Vatandaşın ihtiyacına yönelik şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız fark etmez her iki sistem de mantıklı bir tercih olur. Çünkü bu yatırım en az 25 yıl verim garantisi olmak üzere bir kereye mahsus bir yatırımdır. Bakım maliyeti ihtiyaca yönelik değişmektedir. Elektriğin ulaşılamadığı her noktanın ihtiyacı bu pillerle sağlanıyor ve o elektriksiz olan alanlar ve yapılar değer kazanıyor.

TEDAŞ bu konuda şebekenin durumuna bağlı olarak meskenlerde ticarethanelerde çatı ve cephe lisanssız elektrik üretimi için, sözleşme gücü kadar enerji üretimi yapmasına izin vermektedir. Aboneliği olan her vatandaş çatının ve şebekenin uygun olması şartıyla bu kurulumu yapıp elektrik ihtiyacını giderebilir. Arta kalan bir üretim söz konusu olduğunda her kW/saat satışından kar sağlayabilir.

Aksaray için düşünürsek tarımsal sulama için çiftlik ve mandıra için vatandaş, 3. Şahıs trafolarına ciddi yatırım yapmaktadır. Bunun yanı sıra şebekeye yüklenmiş olup daha çok enerji tüketimi yapılmaktadır. Daha da önemlisi vatandaş hem kendi trafosundan kayıp-kaçak bedelleri de eklenerek tüketim bedellerini her ay yüklü miktarda ödemektedir. Oysa ki bir seferliğine yapılacak olan bu yatırım hemen hemen aynı maliyete tekabül etmektedir. Trafo tesisi kurulum ve kullanım maliyeti 5 yıla göre hesaplanırsa güneş paneli kurmak daha erken sürede kendini amorti edebilmesi açısından mantıklı bir yatırımdır.

Ticarethaneler, oto sanayiler, organize sanayiler, mandıra işletmeleri, yerel yönetime bağlı işletmeler, çiftçiler için ayrıca elektrik şebekesinin olduğu ya da olmadığı her yer için bu sistem önerilir. Elektriğe gelebilecek zamlar da göz önünde bulundurulursa bu yatırım gelecek vaat etmektedir.

Elektrik üretimi hidroelektrik santralleri, nükleer enerji santralleri, biyogaz tesisleri, termik santraller, doğalgaz santralleriyle sağlanmaktadır. Bu tesisler kurulum ve işletme maliyeti yüksek olan sistemlerdir. Güneş enerji santralleri bu tesislere nazaran daha düşük maliyet ve temiz enerji sunmaktadır.

Güneşin olduğu her an elektrik olacaktır.