MHP İl Başkanı Ayhan Erel ve Milletvekili Adaylarının Cumhuriyet Bayramı Mesajları
MHP İl Başkanı Ayhan Erel ve Milletvekili Adaylarının Cumhuriyet Bayramı Mesajları
Tarih: 28.10.2015 16:00:27/ 8288okunma / 0yorum

MHP Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel yayınladığı mesajda şunları söyledi.

Buhranlı bir dönemin tüm sancı ve olumsuzluklarına maruz kalsak da, Türkiye Cumhuriyeti´nin 92. yıldönümünü milletçe yâd ve idrak ediyoruz. Cumhuriyetimiz; istiklali uğruna fedakârca çırpınan millet ruhunun görkemli bir mükâfatı, milli iradenin muhteşem bir eseridir. Cumhuriyeti, zulme meydan okuyan, zalime rest çeken, batıl inanç ve hain hesaplara namus mücadelesinin rehberliğiyle karşı koyan kahraman bir neslin emanetidir.

Türk milleti dünyanın şaşkın bakışları altında, esaret zincirlerini parçalayarak, tuzakları bozarak, işgal ve işgalcileri vatan topraklarından söküp atarak Cumhuriyet fikrinde buluşmuştur.

1919 Samsun´undan 1923 Ankara´sına kadar adım adım büyüyen, emek yükselen bağımsız yaşama ve var olma azmi Cumhuriyet´in ilanıyla taçlanmıştır. kültürü ve Türk kahramanlığı bir mucizeye, imkânsız gibi görünen kutlu bir zafere imza atarak tasallut ve tahakkümün çemberini kırmıştır. Mandacı ve mütarekeci zihniyet 92 yıl önce mağlup edilmiş, teslimiyetçi ve tavizci emeller 92 yıl önce tarihin karanlığına savrulmuştur.

Tarih boyunca, devlet olmanın onuruna, millet olmanın haysiyetine sahip olmuş büyük Türk milleti, kaderinin ve kardeşliğinin önüne geçmeye, geleceğini ve geçmişini karartmaya teşebbüs eden tüm planları, tüm projeleri hezimete uğratmıştır.

Tıpkı bugünkü gibi çıkarlarını mukaddesatı olarak gören yabancı hayranları, dış destek ve icazetli hamakat kadroları milletin kararlılığı karşısında duramamış, bağımsızlık ateşini söndürememiştir. Cumhuriyet askeri zaferler kadar, kavrayıcı ve akılcı bir siyasetin, kapsayıcı ve dinamik bir diplomasinin, her safhası düşünülmüş, her aşaması planlanmış, her yönüyle millet egemenliğine odaklanmış milli stratejinin ürünüdür.29 Ekim 1923´le birlikte imtiyazlı zümrelerin egemenliği son bulmuş, tebaadan vatandaşlığa geçiş demokratik mekanizmaların yardım ve kılavuzluğuyla vücut bulmuştur.

Cumhuriyet´in kuruluş ruhu aziz milletimizin tercih ve iradesine dayanmış, böylelikle milli arzu ve hedefler öne çıkmıştır. Şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti´ni; herhangi bir farklılık ve yapay ayrım kabul etmeyen Türk milletinin tamamı kurmuş, külfet ve çilelere herkes katlanmış, herkes ortak olmuştur. Cepheden cepheye koşan, dişinden tırnağından arttırdığı ne varsa vatanın selameti için feda eden herkes Cumhuriyet´in birleştirici şemsiyesinin altında toplanmıştır.

Mazlum milletlere örnek olan ve geçtiğimiz yüzyılın en haklı, en meşru, en insani ve en ahlaklı kurtuluş mücadelesi Türk milletinin muazzam dirilişiyle sağlanmıştır.Türk milleti Anadolu´yu zindana çevirmeye kalkışan dalalet yuvalarını, milli ziynetine el uzatan ilkel ve acımasız dürtüleri cesaretle püskürtmüş, biçilen kefeni yırtmış atmıştır.Cumhuriyet bağımlılığı reddeden asalet ve feraset yüklü aziz milletimizin yüreğiyle benimsediği ve üzerinde tam bir mutabakat sağladığı bir yönetim tarzı olarak belirmiştir.Bu itibarla Cumhuriyet fikren, zihnen, kalben, vicdanen ve esasen millet kararının, millet iradesinin milliyetçi çağrısıdır.92 yıllık Cumhuriyet çınarı etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun, tüm Türk vatandaşlarının mirası, tüm Türk vatandaşlarının göz nuru, şehit ve gazilerimizin hediyesidir.

Üzerinde yaşadığımız ve ecdat kanlarıyla tescil edilmiş son yurdumuz hepimizindir.Bu bayrak, bu devlet ve bu Cumhuriyet hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir.Mensubu olmakla övündüğümüz Türk milleti kıvancımız, gücümüz ve güvencemizdir.92 yıllık Cumhuriyet tecrübesinde hiç kimse yabancı görülmemiş, hiç kimse ötekileştirilmemiş, hiç kimse dışlanmamıştır.Türkiye Cumhuriyeti´nin taptaze körpe dalı 624 yıllık cihan imparatorluğunun ana gövdesinde filizlenip derinlere tutunduysa, bunda en önemli pay milli birlik ve beraberlik şuuru olmuştur.Cumhuriyet ve demokrasi milli egemenliği kurumsallaştırırken, her Türk vatandaşının eşit hak ve sorumluluklara ulaşmasının yolunu açmıştır. Türk milleti asırlar içinde kaynaşarak, tarih ve kültür havzasında yoğrularak, anı ve acıda kucaklaşarak kimliğini bulmuş, şahsiyet ve varlığını temellendirmiştir. Cumhuriyeti Türk milleti kurmuş, Türkiye´yi Türk milleti ihya etmiştir. Bilinmelidir ki, bundan geriye dönüş yoktur.

29 Ekim 1923´den taviz verilmesi, geçmişten kopulması, kuruluş felsefesine ihanet edilmesi millet vicdanında onay görmeyecektir. Alenen ortadır ki, yeni Türkiye uydurmasıyla Cumhuriyet´le hesaplaşma çabasına girenler bugünlerde her çirkin ve çirkef yolu denemektedir. Bunlar işgal yıllarında tükenmiş ve milli haysiyetlerinden olmuş müstevli yandaşlarından farksızdır. Geçen yüzyılda eksik ve yarım kalan küresel operasyonların hevesle emrine girenler, şimdilerde topraklarımızı parçalamak, insanımızı istismar etmek için yarış içindedir.

92 yıllık Cumhuriyet ağır bir saldırı altındadır. Dün yabancı güçlerin oyuncağı ve kölesi olan bir avuç elit şanlı imparatorluğumuzu nasıl batırmışsa, bugün de terör örgütleriyle çözülmeyi konuşan yine bir avuç kimliksiz ve köksüz sima, milli ve üniter devlete aynı şekilde kast etmek üzeredir. İdeolojik sicillerinde yapmak yerine yıkmak, onarmak yerine bozmak, sadakat yerine ihanet etmek bulunan malum zihniyetler saraylara doluşarak Türkiye´yi imhaya sürüklemektedir.

Türk milleti meydanlarda bağımsızlık mücadelesi verirken, yabancıların himayesinde bir gelecek tasarlayan ve işgal güçlerinin mütecaviz uygulamalarına seyirci kalmak şöyle dursun aktif şekilde katılan güruhun zamane torunları dedelerinin izinden yürümekte ısrarlıdır. Cumhuriyet´in kazanımlarını felce uğratanları, Çankaya´dan kara saraylara inerek saltanat peşinde koşanları aziz milletimiz esefle ve ibretle izlemektedir.

Şunu bir defa önemle ifade etmek isterim ki, Çankaya Cumhuriyetle özdeşleşmiş, milletin vicdan köşkü mertebesine çıkmıştır. Çankaya yalnızca bir yerleşke ismi, binaların toplamı olmayıp; cumhurun manevi kalesi, 29 Ekim´in 92 yıllık bekçisidir.

92 yıllık engin birikim ve deneyime daha fazla gölge düşürmeden, aziz Atatürk´e bir saygının gereği olarak Çankaya´nın “Demokrasi ve Cumhuriyet Müzesi” olması milletimizin en isabetli beklenti ve temennisidir. Unutulmamalıdır ki, Çankaya´dan, fakir fukaranın parasıyla yaptırılan kara ve kaçak saraylara inmek kimseyi yüceltmeyecek; bilakis küçültecek ve milli iradeyi hiçe saymak olacaktır. Cumhuriyet´in hatırası 92 yıldır Çankaya´dan tütmekte, Çankaya´dan işitilmekte, milletin duygu ve kabulleriyle örtüşmektedir.

Bu hatırayı hazmedemeyen, bu hatırayı inkâr eden; üstelik BOP-PKK yapımı yeni Türkiye hıyanetine gönlünü ve aklını kaptıranların elbette hevesleri kursaklarında kalacaktır.Millet evlatları şehit olurken, Türk ve İslam yurtları kan ve gözyaşına mahkum düşmüşken, Türkiye´nin yönetiminde bulunan bu çağın Hürriyet ve İtilafçı kadrolarının keyif sürmesi, yalnızca ikbal ve koltuklarıyla meşgul olmaları affedilecek bir husus değildir.Türkiye Cumhuriyeti her engele, her bölücü ve art niyetli girişime rağmen baki kalacak, bekası korunacaktır.Demokrasi Cumhuriyet´i besleyecek, Cumhuriyet de demokrasiyi derinleştirecektir.

Az zamanda çok büyük işler yapan milliyetçi kahramanların kutlu emaneti düşmeyecek; hanedancılık, zümrecilik, dar kadroculuk, partizanlık, yandaşlık, yanaşmalık, bölücülük, ayrımcılık yapanlar bir kez daha kaybedecektir. Türkiye Cumhuriyeti, tarihte kurulan Türk devletlerinin bir devamı olarak Allah´ın izniyle varlığını sürdürecektir. Bu, sürekli yenilenen, sürekli oluş halinde olan, zengin ve bereketli bir geçmişten, parlak ve tertemiz bir istikbale kanat açan büyük Türk milletinin son kararıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizi kuran kadronun liderliğini üstlenen ve ilk Cumhurbaşkanlığımızı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e, ülkü ve silah arkadaşlarına, bağımsızlığımızın mimarı aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah´tan rahmet diliyorum. Hepsini şükran ve tazimle anıyorum.

Büyük milletimin her ferdinin Cumhuriyet Bayramı´nı tebrik ediyor, en içten muhabbetlerimle birlikte saygılarımı sunuyor, bütün vatandaşlarımı Allah´a emanet ediyoruz.

Turan YALDIR “Türk milleti 92 yıllık yemininden şartlar ne olursa dönmeyecektir”

Destansı bir kurtuluş mücadelesiyle, topraklarımızda gözü olanlara karşı gösterilen onurlu bir direniş sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin, 92. yıldönümünü millet olarak gururla karşılamış bulunmaktayız. Millet olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız milli mücadelemizi yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimi ile  taçlandırarak tarih sahnesinde görkemli yürüyüşümüzü devam ettirdik. Cumhuriyet; milletimizin doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden; kan, gözyaşı ve emeğiyle hayata geçirdiği eşi olmayan bir şaheserdir. Bu şahesere sahip çıkmak, korumak ve kollamak her Türk vatandaşının en temel ve vazgeçilmez görevi olmalıdır. Aziz milletimiz her ne pahasına olursa olsun gerektiğinde Cumhuriyeti muhafaza etmek için dün olduğu gibi, bugün ve yarında hiçbir fedakârlıktan kaçmayacağına güvenim tamdır. Herkes bilmeli ve unutmamalıdır ki, Türk milleti son vatanında ettiği 92 yıllık yemininden şartlar ne olursa dönmeyecektir.   

            Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurulduğu bu çok anlamlı günün yıldönümünde, büyük Türk milletinin bayramını kutluyor; büyük önder Mustafa Kemal Atatürk´ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

Ayşe Deniz AY ; Cumhuriyet, milletimiz için yeniden dirilişin simgesidir.

MHP Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz AY Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünde yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı.

Bizlere armağan edilen ve emanetimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Milli mücadelemiz ardından ilan edilen Cumhuriyet, milletimiz için yeniden dirilişin simgesidir. Milletimizin o zor şartlar altında vermiş olduğu birlik, azim ve kararlılık bugünde bizlerin ihtiyaç duyduğu en enzem gerekliliktir. Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye´sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev; daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir. Bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize, Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkma şuurunu temenni ederken; Cumhuriyet´imizin kurucusu büyük Atatürk´ü, O´nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorumm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum

Nilgün  Tosun ; “Cumhuriyetimiz esarete karşı verilen destansı mücadelenin adıdır”

29 Ekim cumhuriyet bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan MHP Milletvekili Adayı  Av. Nilgün TOSUN, “Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazandığı bağımsızlık mücadelesinin en önemli zaferi olan Cumhuriyetimizin 92. yıldönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz esarete karşı verilen destansı mücadelenin, bağımsız yaşama iradesinin ismi, Türk milletinin gurur abidesidir.  Türk milleti büyük fedakarlıklarla kazandığı Cumhuriyetine tüm benliği ile sahip çıkmış ve bugünlere taşımıştır. Hiç kuşkusuz Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün bizlere gösterdiği hedeflere sadece Cumhuriyet ile ulaşılabileceğinin bilincindedir. Alternatif yol belirlemeye çalışanlar hiç kuşkusuz yok olmaya mahkumdurlar. Bu bilincin genç nesillere, aynı hassasiyet içerisinde aktarılması, bizlerin en büyük gayesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulması ve yaşatılmasında emeği geçen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum”
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Önceki Dönem Başkan ve Yönetimden, AKMÜB Başkanı Fatih Güneş´e Anlamlı Ziyaret
Önceki Dönem Başkan ve Yönetimden, AKMÜB Başkanı Fatih Güneş´e Anlamlı Ziyaret
Aksaray Haber | Aksaray Haberleri | aksarayhaberci | aksaray sondakika haberleri | aksaray güncel |aksaray gündem
İYİLİK TIRI 17 ESKİL´DEN
İYİLİK TIRI 17 ESKİL´DEN
İYİLİK TIRI 17 ESKİL´DEN
Hoş Geldin Kerem Bebek
Hoş Geldin Kerem Bebek
Hoş Geldin Kerem Bebek
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eren Yüksel; Aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının geleceğimizi tehdit ediyor
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eren Yüksel; Aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının geleceğimizi tehdit ediyor
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eren Yüksel; Aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının geleceğimizi tehdit ediyor
MHP Heyetinden Ak Parti´ye Ziyaret
MHP Heyetinden Ak Parti´ye Ziyaret
MHP Heyetinden Ak Parti´ye Ziyaret
Ali Rıza Toprak; Ayağa Kalkıyoruz
Ali Rıza Toprak; Ayağa Kalkıyoruz
Ali Rıza Toprak; Ayağa Kalkıyoruz
Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Ali Rıza Toprak; Ayrım Yapılmasın
Ali Rıza Toprak; Ayrım Yapılmasın
Ali Rıza Toprak; Ayrım Yapılmasın
Belgemen Terör Olaylarını Sert Bir Dille Kınadı
Belgemen Terör Olaylarını Sert Bir Dille Kınadı
Belgemen Terör Olaylarını Sert Bir Dille Kınadı
Ali Rıza Toprak; Canımız Yanıyor
Ali Rıza Toprak; Canımız Yanıyor
Ali Rıza Toprak; Canımız Yanıyor
Karatay;Lanet olsun Tüm Teröristlere
Karatay;Lanet olsun Tüm Teröristlere
Karatay;Lanet olsun Tüm Teröristlere
BBP Aksaray İl Başkanlığından Birliğe Davet Mitingi
BBP Aksaray İl Başkanlığından Birliğe Davet Mitingi
BBP Aksaray İl Başkanlığından Birliğe Davet Mitingi
CHP Aksaray Merkez İlçe başkanlığını Ünal Er Seçildi
CHP Aksaray Merkez İlçe başkanlığını Ünal Er Seçildi
CHP Aksaray Merkez İlçe başkanlığını Ünal Er Seçildi
Mustafa Öncül CHP Merkez İlçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
Mustafa Öncül CHP Merkez İlçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
Mustafa Öncül CHP Merkez İlçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
Yapılan operasyon sonucu 16 kişi gözaltına alındı.
Yapılan operasyon sonucu 16 kişi gözaltına alındı.
Yapılan operasyon sonucu 16 kişi gözaltına alındı.
Halk Otobüsleri İle Ücretsiz Yolcu Taşıma Süresi 29 Temmuz Cuma Gününe Kadar Uzatıldı
Halk Otobüsleri İle Ücretsiz Yolcu Taşıma Süresi 29 Temmuz Cuma Gününe Kadar Uzatıldı
Halk Otobüsleri İle Ücretsiz Yolcu Taşıma Süresi 29 Temmuz Cuma Gününe Kadar Uzatıldı
CHP Aksaray; Değerli Halkımıza Ve Kamuoyuna Duyurulur
CHP Aksaray; Değerli Halkımıza Ve Kamuoyuna Duyurulur
CHP Aksaray; Değerli Halkımıza Ve Kamuoyuna Duyurulur
MHP Yöneticileri Vali Aykut Pekmez´i ziyaret etti.
MHP Yöneticileri Vali Aykut Pekmez´i ziyaret etti.
MHP Yöneticileri Vali Aykut Pekmez´i ziyaret etti.
İşçiler Çifte Bayram Sevinci Yaşadı
İşçiler Çifte Bayram Sevinci Yaşadı
İşçiler Çifte Bayram Sevinci Yaşadı
Akşener Konya´dan Meydan Okudu
Akşener Konya´dan Meydan Okudu
Akşener Konya´dan Meydan Okudu
TOKİ Aksaray´a “Emekli Grubu Konut Projesi” kapsamında 300 Konut Daha Kazandırıyor”
TOKİ Aksaray´a “Emekli Grubu Konut Projesi” kapsamında 300 Konut Daha Kazandırıyor”
TOKİ Aksaray´a “Emekli Grubu Konut Projesi” kapsamında 300 Konut Daha Kazandırıyor”
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Ya Ali, cenazemi sen yıkayacaksın. Borcumu sen ödeyeceksin, zimmetimi sen ifa edeceksin…

Hz. Muhammed
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4
Etin pişerken dağılmaması için suyuna birkaç damla sirke koyun. Etin suyunun berrak olması için üstünde oluşan köpüğü bir kevgir ile temizleyin.

Et Yemekleri Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları